Welkom op Wetbreyne.be

Deze website probeert de rechtszoekende wegwijs te maken in de bepalingen van de Woningbouwwet, beter bekend als de Wet Breyne. De auteurs zijn advocaten en juridische specialisten in deze materie.

Latest Posts

Normale bewoonbaarheid en graad van voltooiing

Bij arrest van 4 mei 2012 diende het Hof van Cassatie zich uit te spreken over het begrip “normale bewoonbaarheid” in de context van de toepassing van de Wet Breyne.   Normale bewoonbaarheid De beoordeling werd bemoeilijkt door het feit dat op 5 juli 2006 partijen overgingen tot het verlijden van een notariële akte waarbij […]

More Info

Nietigheid overeenkomst en de gevolgen op het arbitragebeding

In deze casus werd door de kopers de nietigheid van de koopovereenkomst gevorderd wegens schendingen van de Wet Breyne en het Vlaams Decreet van ruimtelijke ordening. Omdat de verkoopovereenkomst tevens een arbitragebeding moest het Hof van Beroep, waar de zaak in hoger beroep terechtkwam, haar rechtsmacht onderzoeken. Het Hof van Beroep oordeelde dat zij weldegelijk […]

More Info